ขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทำได้ง่าย เลือกที่นั่งได้เอง จองสะดวกผ่านมือถือ จองกันเลย^^

1. กรอกข้อมูล จุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันข้อมูลเที่ยวรถ

4. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

7. ทำรายการจองตั๋วสำเร็จ