Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

รถทัวร์จาก เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง ขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท อีสานทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 632฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป บขส.ชุมแพ

รถทัวร์จาก หมอชิต เดินทางไปยัง บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมแพ เดินรถด้วยบริษัท แอร์เมืองเลย,ซันบัส,ชุมแพทัวร์,ภูกระดึงทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.1 พ, VIP 24, ป.1, VIP 32, ราคาตั๋วประมาณ 433฿ 577฿ 371฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ไป ชุมแพ

รถทัวร์จาก บขส.สุโขทัย จ.สุโขทัย เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. สุโขทัย – ชุมแพ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 319฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อุบลราชธานี ไป ขอนแก่น

รถทัวร์จาก อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. อุบลราชธานี – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 294฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ชุมแพ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ชุมแพ – บขส. อุบลราชธานี เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 370฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อุบลราชธานี ไป อ.ชุมแพ

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. อุบลราชธานี – ชุมแพ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 370฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ด่านนอก ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

รถทัวร์จาก บ้านด่านนอก จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ด่านนอก – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,384฿ 1,859฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.ขอนแก่น 3 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 351฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จ.พัทลุง เดินทางไปยัง บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,247฿ 1,663฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.ขอนแก่น 3 ไป ตำบลลานหอย

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น เดินทางไปยัง ต.ลานหอย จ.สุโขทัย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น – ลานหอย เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 468฿