Categories
จุดจอดพนมไพร ตารางเดินรถ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

ตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพ ไป พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เส้นทางเดินรถทัวร์ : กรุงเทพ – จุดจอดพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จะมีจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต 2 และ จุดลงรถ จุดจอดพนมไพร ให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32