Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป บขส.วชิรบารมี

รถทัวร์จาก ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง บขส.วชิรบารมี จ.พิจิตร มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – วชิรบารมี เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 441฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กำแพงเพชร ไป จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

รถทัวร์จาก กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เดินทางไปยัง ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กำแพงเพชร – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 454฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.นครสวรรค์ ไป ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เดินทางไปยัง ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. นครสวรรค์ – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 342฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ม.นเรศวร ไป ถนน ศุขประยูร

รถทัวร์จาก จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เดินทางไปยัง จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 441฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

รถทัวร์จาก พิดโลก จ.พิษณุโลก เดินทางไปยัง ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พิษณุโลก 2 – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 441฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

รถทัวร์จาก จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง บขส.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – บขส. นครสวรรค์ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 342฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

รถทัวร์จาก ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – แม่สอด เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 615฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป ตาก

รถทัวร์จาก ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จ.ตาก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – ตาก เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 510฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป พิษณุโลก

รถทัวร์จาก ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 441฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.แม่สอด ไป ถนน ศุขประยูร

รถทัวร์จาก อ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางไปยัง จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง แม่สอด – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 615฿