Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.นครสวรรค์ ไป ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เดินทางไปยัง ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. นครสวรรค์ – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 342฿