Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.พะเยา ไป นครสวรรค์

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. นครสวรรค์ เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 610฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พะเยา ไป พิษณุโลก

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 440฿