Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ หมอชิต2 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา

รถทัวร์จาก หมอชิต2 เดินทางไปยัง บขส.พะเยา จ.พะเยา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – บขส. พะเยา เดินรถด้วยบริษัท บุษราคัมทัวร์,เชิดชัยทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 689฿ 576฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.พะเยา ไป นครสวรรค์

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. นครสวรรค์ เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 610฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พะเยา ไป กรุงเทพ

รถทัวร์จาก บขส.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง กรุงเทพ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท เชิดชัยทัวร์,บุษราคัมทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 576฿ 689฿ 773฿ 850฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พะเยา ไป เชียงใหม่

รถทัวร์จาก บขส.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP, X-Class, ราคาตั๋วประมาณ 263฿ 169฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พะเยา ไป พิษณุโลก

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา จ.พะเยา เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พะเยา – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 440฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อาเขต ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา

รถทัวร์จาก เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง พะเยา จ.พะเยา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – บขส. พะเยา เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ X-Class, VIP, ราคาตั๋วประมาณ 169฿ 263฿