Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

รถทัวร์จาก เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง ขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท อีสานทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 632฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงราย ไป นครสวรรค์

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – บขส. นครสวรรค์ เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 736฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป พิดโลก

รถทัวร์จาก เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 560฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป หมอชิต2

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง กรุงเทพ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท บางกอกบัสไลน์,เชิดชัยทัวร์,บุษราคัมทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, ป.1, ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 813฿ 773฿ 650฿ 850฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงราย ไป ด่านนอก

รถทัวร์จาก บขส.เชียงราย 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง ด่านนอก จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – ด่านนอก เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,720฿ 2,293฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ด่านนอก ไป เชียงราย

รถทัวร์จาก บ้านด่านนอก จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.เชียงราย 2 จ.เชียงราย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ด่านนอก – เชียงราย2 เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,720฿ 2,293฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงราย 2 ไป อ.หาดใหญ่

รถทัวร์จาก บขส.เชียงราย 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – หาดใหญ่ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,665฿ 2,220฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – พัทลุง เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,573฿ 2,097฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ หมอชิต2 ไป เชียงราย

รถทัวร์จาก กรุงเทพ เดินทางไปยัง บขส.เชียงราย 2 จ.เชียงราย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงราย2 เดินรถด้วยบริษัท บางกอกบัสไลน์,บุษราคัมทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 813฿ 773฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงราย 2 ไป อ.ทุ่งสง

รถทัวร์จาก บขส.เชียงราย 2 จ.เชียงราย เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – ทุ่งสง เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,491฿ 1,988฿