Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป จุดจอด ป่าพยอม

รถทัวร์จาก สายใต้ เดินทางไปยัง จุดจอด ป่าพยอม จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ป่าพยอม เดินรถด้วยบริษัท ศรีสยามทัวร์,สยามเดินรถ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 706฿ 823฿ 1,098฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จ.พัทลุง เดินทางไปยัง บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – ขอนแก่น เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,247฿ 1,663฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อุดรธานี ไป บขส.พัทลุง

รถทัวร์จาก อุดรธานี จ.อุดรธานี เดินทางไปยัง บขส.พัทลุง จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. อุดรธานี – พัทลุง เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,357฿ 1,809฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป อำเภอแม่ขรี

รถทัวร์จาก กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) เดินทางไปยัง แม่ขรี จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – แม่ขรี เดินรถด้วยบริษัท ศรีสยามทัวร์,ศรีสุเทพทัวร์,สยามเดินรถ,ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 785฿ 916฿ 1,221฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พัทลุง ไป แยกกุมภวาปี

รถทัวร์จาก บขส.พัทลุง จ.พัทลุง เดินทางไปยัง จุดจอด แยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – แยกกุมภวาปี เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,357฿ 1,809฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.พัทลุง ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

รถทัวร์จาก จ.พัทลุง เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – บขส. บึงกาฬ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,531฿ 2,041฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.บึงกาฬ ไป บขส.พัทลุง

รถทัวร์จาก บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เดินทางไปยัง บขส.พัทลุง จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. บึงกาฬ – พัทลุง เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,531฿ 2,041฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.พัทลุง ไป อุดรธานี

รถทัวร์จาก พัทลุง จ.พัทลุง เดินทางไปยัง อุดรธานี จ.อุดรธานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – บขส. อุดรธานี เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,357฿ 1,809฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง ไป สายใต้

รถทัวร์จาก บขส.พัทลุง จ.พัทลุง เดินทางไปยัง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทลุง – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท ศรีสุเทพทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, ราคาตั๋วประมาณ 706฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กรุงเทพ ไป ป่าบอน

รถทัวร์จาก สายใต้ใหม่ เดินทางไปยัง จุดจอด ป่าบอน จ.พัทลุง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ป่าบอน เดินรถด้วยบริษัท สยามเดินรถ,ศรีสุเทพทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, ป.1, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 916฿ 785฿ 1,221฿