Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ไป บขส.พิษณุโลก 2

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. บึงกาฬ – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 596฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พิดโลก ไป อ.แกลง

รถทัวร์จาก บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก เดินทางไปยัง แกลง จ.ระยอง มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พิษณุโลก 2 – แกลง เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 653฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 ไป พิดโลก

รถทัวร์จาก เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย2 – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท นิวถาวรทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 560฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กาฬสินธุ์ ไป บขส.พิษณุโลก 2

รถทัวร์จาก กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กาฬสินธุ์ – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 412฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.พิษณุโลก 2 ไป บขส.สกลนคร

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก เดินทางไปยัง สกลนคร จ.สกลนคร มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พิษณุโลก 2 – บขส. สกลนคร เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 525฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ไป บขส.พิษณุโลก 2

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร เดินทางไปยัง พิษณุโลก จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. มุกดาหาร – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 563฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.ขอนแก่น 3 ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น เดินทางไปยัง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 351฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พัทยา ไป ม.นเรศวร

รถทัวร์จาก จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทยา – มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 489฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ไป พิดโลก

รถทัวร์จาก ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก 2 เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 454฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พิดโลก ไป เสลภูมิ

รถทัวร์จาก บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก เดินทางไปยัง จุดจอด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. พิษณุโลก 2 – เสลภูมิ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 483฿