Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ไป อุดร

รถทัวร์จาก บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.อุดรธานี แห่ง1 จ.อุดรธานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – บขส. อุดรธานี เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,447฿ 1,929฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.หาดใหญ่ ไป หนองคาย

รถทัวร์จาก บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จ.หนองคาย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – หนองคาย เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,497฿ 1,996฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ หาดใหญ่ ไป แยกกุมภวาปี

รถทัวร์จาก อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง แยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – แยกกุมภวาปี เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,447฿ 1,929฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อำเภอหาดใหญ่ ไป บขส.บึงกาฬ

รถทัวร์จาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – บขส. บึงกาฬ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,621฿ 2,162฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ หาดใหญ่ ไป บขส.นครราชสีมา2

รถทัวร์จาก หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.นครราชสีมา2 จ.นครราชสีมา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – บขส. นครราชสีมา 2 เดินรถด้วยบริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,166฿ 1,554฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อ.หาดใหญ่ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

รถทัวร์จาก บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดินทางไปยัง บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง หาดใหญ่ – บขส. อุตรดิตถ์ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะชัยพัฒนา ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,367฿ 1,823฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ นครศรีธรรมราช ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

รถทัวร์จาก บขส.นครศรี จ.นครศรีธรรมราช เดินทางไปยัง บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ เดินรถด้วยบริษัท นครบริการขนส่ง ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2 ค, ราคาตั๋วประมาณ 170฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.บึงกาฬ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

รถทัวร์จาก บึงกาฬ จ.บึงกาฬ เดินทางไปยัง บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. บึงกาฬ – หาดใหญ่ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,621฿ 2,162฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ พัทยา ไป อำเภอหาดใหญ่

รถทัวร์จาก จุดจอด พัทยา จ.ชลบุรี เดินทางไปยัง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง พัทยา – หาดใหญ่ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,069฿ 1,425฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.ขอนแก่น 3 ไป หาดใหญ่

รถทัวร์จาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น เดินทางไปยัง บขส.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น – หาดใหญ่ เดินรถด้วยบริษัท ปิยะประเสริฐทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32, VIP 24, ราคาตั๋วประมาณ 1,340฿ 1,786฿