Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงราย ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต)

รถทัวร์จาก บขส.เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง อาเขต จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย1 – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ X-Class, VIP-Class, ราคาตั๋วประมาณ 196฿ 305฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.แพร่ ไป อาเขต

รถทัวร์จาก แพร่ จ.แพร่ เดินทางไปยัง อาเขต จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. แพร่ – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP, X-Class, ราคาตั๋วประมาณ 322฿ 207฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อุบล ไป เชียงใหม่

รถทัวร์จาก อุบล จ.อุบลราชธานี เดินทางไปยัง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. อุบลราชธานี – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 932฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงใหม่ ไป จุดจอด วังสะพุง

รถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง วังสะพุง จ.เลย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – วังสะพุง เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 567฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) ไป จุดจอด ท่าภูเรือ

รถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง ท่าภูเรือ จ.เลย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – ภูเรือ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 567฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงใหม่ ไป อำเภอเสลภูมิ

รถทัวร์จาก เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – เสลภูมิ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 806฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อาเขต ไป บขส.บึงกาฬ

รถทัวร์จาก เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง บึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – บขส. บึงกาฬ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 918฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.ภูเก็ต 2 ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต)

รถทัวร์จาก บขส.ภูเก็ต 2 จ.ภูเก็ต เดินทางไปยัง อาเขต จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง ภูเก็ต – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP-Class, ราคาตั๋วประมาณ 2,008฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อาเขต ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน

รถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง บขส.น่าน จ.น่าน มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – บขส. น่าน เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP, X-Class, A-Class, ราคาตั๋วประมาณ 476฿ 306฿ 255฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อาเขต ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย

รถทัวร์จาก เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย จ.หนองคาย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่2อาเขต – หนองคาย เดินรถด้วยบริษัท อ.ศึกษาทัวร์ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 ก, ราคาตั๋วประมาณ 997฿