Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงราย ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต)

รถทัวร์จาก บขส.เชียงราย จ.เชียงราย เดินทางไปยัง อาเขต จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย1 – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ X-Class, VIP-Class, ราคาตั๋วประมาณ 196฿ 305฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.แพร่ ไป อาเขต

รถทัวร์จาก แพร่ จ.แพร่ เดินทางไปยัง อาเขต จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. แพร่ – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท กรีนบัส ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ VIP, X-Class, ราคาตั๋วประมาณ 322฿ 207฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ อุบล ไป เชียงใหม่

รถทัวร์จาก อุบล จ.อุบลราชธานี เดินทางไปยัง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง บขส. อุบลราชธานี – เชียงใหม่3อาเขต เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 932฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ หมอชิต ไป อำเภอฝาง

รถทัวร์จาก หมอชิต2 เดินทางไปยัง จุดจอด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – อ.ฝาง เดินรถด้วยบริษัท บุษราคัมทัวร์,ไทยศรีราม ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ม.1 ก, ราคาตั๋วประมาณ 834฿ 857฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงใหม่ ไป จุดจอด วังสะพุง

รถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง วังสะพุง จ.เลย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – วังสะพุง เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 567฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) ไป จุดจอด ท่าภูเรือ

รถทัวร์จาก บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง ท่าภูเรือ จ.เลย มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – ภูเรือ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 567฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ จุดจอด เชียงดาว ไป กรุงเทพ

รถทัวร์จาก จุดจอด เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง กรุงเทพ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงดาว – กรุงเทพ เดินรถด้วยบริษัท ไทยศรีราม ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 758฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ เชียงใหม่ ไป อำเภอเสลภูมิ

รถทัวร์จาก เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยัง เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง เชียงใหม่3อาเขต – เสลภูมิ เดินรถด้วยบริษัท เพชรประเสริฐ ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 806฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ กำแพงเพชร ไป แม่มาลัย

รถทัวร์จาก กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เดินทางไปยัง จุดจอด บ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กำแพงเพชร – แม่มาลัย เดินรถด้วยบริษัท ไทยศรีราม ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 715฿

Categories
ตารางเดินรถ

รถทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ไป จุดจอด อ.แม่ริม

รถทัวร์จาก บขส.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เดินทางไปยัง แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีถรทัวร์เปิดจองตั๋วออนไลน์ เส้นทาง กำแพงเพชร – แม่ริม เดินรถด้วยบริษัท ไทยศรีราม ประเภทรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, ราคาตั๋วประมาณ 715฿